About

Soap. concept is dedicated to human emotions, senses and feelings.

Origins of the concept called Soap. go back in time into year 2008 where it began as a part of project for a master thesis in K.O.V. studio at the Academy of Arts, Architecture & Design in Prague.

Logo was formed by a haptic sign – the translation of the word soap into Braille. Logo can be read by touch, by sensation – by contact.

The Soap. collection consisted of 12 sizes that suit for different human palms. The uniqueness of their design is inspired by shapes of natural stones.

Under professional support of Czech cosmetic firm Manufaktura, Soap. gradually developed a final product in the year of 2009. Furthermore that year Soap. participated on Designsupermarket (one of the major design events in Prague) as an independent brand.

Logo of newly created brand sustained from practical reasons in English word a soap accompanied by a dot which refers to a haptic sign and thus still carries original idea of the entire project.

Soap. has been engaged from the very beginning with professional manufacturing for custom production named as Soap.de luxe.

In the year of 2010 Soap. opened first studio and it’s product range has further expanded with casual accessories. In the same year Soap. received a nomination at CZECH GRAND DESIGN award for unique edion ZEN and tailor-made edition Soap.de luxe for LEEDA.

From the year of 2013 Soap. has been operating at address Naplavni 9, Prague and at the beginning of the year 2015 alongside to current studio Soap. opened in a basement a small store – a space where all current products are available for testing and possible sale.


Koncept Soap. je věnován lidským vjemům, smyslům a citům.

Soap. vznikla jako součást diplomové práce v ateliéru K.O.V. na pražské VŠUP v roce 2008.

Logo bylo vytvořeno haptickým znakem - překladem slova mýdlo do Braillova písma – tak, aby pojem byl vnímán lidskými smysly: čten hmatem, vjemem - dotykem.

Kolekce mýdel byla navržena ve 12 odlišných tvarech různé škály velikostí pro různé míry lidských dlaní. Vytvořené formy vychází z odlitků přírodních kamenů.

V roce 2009 Soap. za odborné podpory české kosmetické firmy Manufaktura debutovala již jako samostatná produktová značka. Ve stejném roce se poprvé účastnila Designsupermarketu.

Název nově vzniklé značky byl z praktických důvodů ponechán v anglickém překladu slova mýdlo. Tečka za slovem odkazuje na haptiku Braillova písma. Logo tak zůstává ve spojení s prvotní myšlenkou a konceptem.

Od počátku profesionální výroby se Soap. zabývá i zakázkovou výrobou, která vzniká pod názvem Soap.de luxe.

V roce 2010 si Soap. založila svůj první atelier a její škála produktů se dále rozrostla o ležérní doplňky. V témž roce byly unikátní edice ZEN a zakázková edice Soap.de Luxe for LEEDA nominovány v kategorii objev roku v soutěži CZECH GRAND DESIGN.

Od roku 2013 Soap. působí na adrese Náplavní 9, Praha a začátkem roku 2015 k ateliéru přibyl malý obchod v přízemí domu - prostor, kde je možné osobně vyzkoušet a zakoupit všechny dostupné produkty.


MgA. Helena Heinz

founder and creative designer of Soap

*1980 Zlín, The Czech Republic

Helena is living and working in Prague currently and dedicates most of her time to the project Soap.

Education:

2001 - 2008 Academy of the Arts, Architecture and Design in Prague / the Departement of metal and jewellery (K.O.V.) under supervision of Prof. V. K. Novák and Prof. Eva Eisler

International studies:              

2004 VŠVU in Bratislava /SK/ Academy of Fine Arts and Design / Studio S+M+L_XL - metal and jewel, Prof. Karol Weisslechner

2006 ESAD in Strasbourg /FR/ Academy of Decorative Arts / Jewellery studio, Prof. Sophie Hanagard, Florence Lehmann 

Professional experiences:

2003 - 2004 administrative and organizational work ensuring smooth operation of Josef Sudek’s gallery /Újezd 30, Prague 1/     

2004 - 2007 assistant and product stylist in lifestyle magazine DOLCE VITA

since 2010 Soap.


MgA. Helena Heinz

zakladatelka a kreativní návrhářka Soap.

*1980 Zlín, Česká republika

Žije a tvoří v Praze, kde se věnuje převážně svému projektu Soap.

Studium:

2001 - 2008 Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / ateliér kov a šperk, prof. V. K. Novák + ateliér K. O. V., doc. Eva Eisler

Zahraniční stáže:

2004 VŠVU v Bratislavě /SK/ ateliér S+M+L_XL - kov a šperk, prof. Karol Weisslechner

2006 ESAD ve Štrasburku /FR/ ateliér šperku, prof. Sophie Hanagard, Florence Lehmann

Profesionální zkušenosti:

2003 - 2004 kustodní a organizační práce zajištující chod galerie Ateliér Josefa Sudka /Újezd 30, Praha 1/

2004 - 2007 asistentka a produktová stylistka v lifestylovém časopise DOLCE VITA

od r. 2010 Soap.